Adatkezelési Tájékoztató

 

Fitnestic kft.

Izometria Fitness

2023.06.23.

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés. 1
 2. Az egyes adatkezelések. 3

2.1. A Fitnestic Kft. szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés. 3

Az adatkezelés célja. 3

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybe vevőjére (érintettre) 3

Az adatkezelő és elérhetőségei 3

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa. 3

A kezelt személyes adatok. 3

 1. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése. 4

Adatkezelés jogalapja. 4

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz. 4

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adatait 4

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 4

Adatkezelés és tárolás ideje. 5

A személyes adatok továbbítása harmadik országba. 5

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán. 5

2.2. A Fitnestic Kft. személyi sérülések, balesetek rögzítésével kapcsolatos adatkezelése. 6

Az adatkezelés célja. 6

Az adatkezelés várható hatása a személyi sérülést, balesetet szenvedőre (érintettre) 6

Az adatkezelő és elérhetőségei 6

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa. 6

A kezelt személyes adatok. 7

 1. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése. 7

Adatkezelés jogalapja. 7

Ki férhet hozzá a személyi sérülést, balesetet szenvedő (érintett) személyes adataihoz. 7

Hol tároljuk a személyi sérülést, balesetet szenvedő (érintett) személyes adatait 7

A személyi sérülést, balesetet szenvedő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 7

Adatkezelés és tárolás ideje. 8

A személyes adatok továbbítása harmadik országba. 8

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán. 8

2.3. A Fitnestic Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése. 8

Az adatkezelés célja. 8

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőkre és partnerekre (érintettekre) 8

Az adatkezelő és elérhetőségei 8

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa. 9

A kezelt személyes adatok. 9

Adatkezelés jogalapja. 9

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő/ partner (érintett) személyes adataihoz. 9

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő/ partner (érintett) személyes adatait 9

A szolgáltatást igénybe vevő/ partner (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 9

Adatkezelés és tárolás ideje. 10

A személyes adatok továbbítása harmadik országba. 10

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán. 10

2.4. A Fitnestic Kft. szolgáltatásait igénybe vevő adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben. 10

Az adatkezelés célja. 10

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőkre (érintettekre) 10

Az adatkezelő és elérhetőségei 11

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa. 11

A kezelt személyes adatok. 11

 1. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése. 11

Adatkezelés jogalapja. 11

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz. 12

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 12

Adatkezelés és tárolás ideje. 12

A személyes adatok továbbítása harmadik országba. 12

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán. 12

2.5. A szolgáltatást igénybe vevők adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben. 12

Az adatkezelés célja. 12

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőkre (érintettekre) 13

Az adatkezelő és elérhetőségei 13

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa. 13

A kezelt személyes adatok. 13

 1. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése. 14

Adatkezelés jogalapja. 14

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz. 14

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 14

Adatkezelés és tárolás ideje. 14

A személyes adatok továbbítása harmadik országba. 15

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán. 15

2.6. A Fitnestic Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés. 15

Az adatkezelés célja. 15

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőre (érintettre) 15

Az adatkezelő és elérhetőségei 15

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa. 15

A kezelt személyes adatok. 15

Adatkezelés jogalapja. 16

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz. 16

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevők (érintett) személyes adatait 16

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 16

Adatkezelés és tárolás ideje. 16

A személyes adatok továbbítása harmadik országba. 16

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán. 16

2.7. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán. 16

Az adatkezelés célja. 16

Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre) 17

Az adatkezelő és elérhetőségei 17

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa. 17

A kezelt személyes adatok. 17

Adatkezelés jogalapja. 17

Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz. 18

Hol tároljuk a felvételre jelentkező (érintett) személyes adatait 18

A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 18

Adatkezelés és tárolás ideje. 18

A személyes adatok továbbítása harmadik országba. 18

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán. 18

2.8. A Fitnestic Kft. kamerarendszerével összefüggő adatkezelés. 19

 1. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során. 20

Tájékoztatáshoz való jog. 20

Az érintett hozzáférési joga. 21

Helyesbítéshez való jog. 21

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”. 21

Az adatkezelés korlátozásához való jog. 22

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség. 23

Az adathordozhatósághoz való jog. 23

Tiltakozáshoz való jog. 23

Hozzájárulás visszavonásához való jog. 23

 1. Adatbiztonság. 24

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága. 24

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése. 25

 1. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat 26

Panaszjog. 26

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben. 26

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog. 26

Kártérítési felelősség és sérelemdíj 27

 1. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája. 28
 2. Kapcsolat 29

 

 

1. Bevezetés

A Fitnestic Kft. (székhelye: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11. ajtó, a továbbiakban: „Fitnestic Kft.”, „szolgáltató” vagy „adatkezelő”) egyéb szórakoztató és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos szolgáltató tevékenységet végez a szolgáltatás igénybevevőinek számára.

A Fitnestic Kft. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön, mint az adatkezelés érintettjének személyes adatait (a továbbiakban, mint „érintett”). A Fitnestic Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

A Fitnestic Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a Fitnestic Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, ill. tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti a Fitnestic Kft. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

A Fitnestic Kft. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy a társasági szerződésében foglaltaknak megfelelően szabadidős, egészségjavító és egyéb testnevelési tevékenységet, szolgáltatást nyújtson az érintetteknek. Az adatkezelésben több személy, ill. szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a Fitnestic Kft.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezelés kapcsán a Fitnestic Kft. igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában. Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, ill. az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, ill. nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

Az adatkezelésért a szolgáltatást igénybe vevők felé elsősorban az adatkezelő Fitnestic Kft. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. A Fitnestic Kft. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a Fitnestic Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések

2.1. A Fitnestic Kft. szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A Fitnestic Kft. tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a szolgáltató által nyújtott szórakoztatási, testnevelési és egyéb egészségmegörző tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatást (pl. bérletvásárlás) teljes körűen igénybe tudja venni. Személyes adatait az Ön kiszolgálása érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybe vevőjére (érintettre)

A szolgáltatás igénybe vevője számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a Fitnestic Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Fitnestic Kft.

székhely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11.

e-mail cím: preciz96kft@invitel.hu

telefonszám: +36-62-665-822

web: https://izometriafitness.hu/

A Fitnestic Kft. képviselője: Böröcz Gábor Dávid ügyvezető.

képviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

képviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

A Fitnestic Kft. adatvédelmi felelőse: Böröcz Gábor Dávid

adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A Fitnestic Kft. szolgáltatásait igénybe vevők, akiknek a szolgáltató szolgáltatást nyújt. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a Fitnestic Kft. szolgáltatásait igénybe vevő személyek.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Fitnestic Kft. a szolgáltatás teljesítése érdekében:

A edzőterembe szóló bérletvásárlással, egyéb szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés

szolgáltatást igénybe vevő neve, születési ideje, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma ….

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az edzőterem területén a helyszíneken a mindennapos használat, ill. rendezvények megörökítése érdekében tömegfelvételeket készítünk. Így az Önről készült képfelvételeket is kezelhetjük.

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése

Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyét az adatkezelő egy erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kéri be, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Tömegfelvételek készítésére jogszabályi felhatalmazás, a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján van jogosultságunk.

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz

A szolgáltatást igénybe vevő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Fitnestic Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Informatikai szolgáltató és szerverszolgáltató:

Web:

Webfejlesztő: Kocsis Roland e.v.

ADÓSZÁM: 55369286-1-26

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:54035597

Székhely: 6775 Kiszombor Móricz Zs. u. 17/b

Webtárhely:

 • Cégnév: Nethely Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
 • Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.
 • Adószám: 23358005-2-43

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adatait

A Fitnestic Kft. az érintettek személyes adatait belső szerverein tárolja, külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles a Fitnestic Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez (pl. bérletvásárlás) szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a Fitnestic Kft. által nyújtott szolgáltatásokat. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

A Fitnestic Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a szolgáltatással összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A szolgáltatást igénybe vevő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás valósul meg.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb szolgáltatásokat kínáljuk fel, illetve vásárlási szokásaihoz jobban igazodó weboldalt tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

Google: A Fitnestic Kft. (https://izometriafitness.hu) a Google LLC. szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com.

Facebook, Instagram: A Fitnestic Kft.( https://izometriafitness.hu) a Facebook Inc. Facebook és Instagram szolgáltatását weboldala keretében használja. A Facebook és Instagram cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook és az Instagram segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Facebook Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

2.2. A Fitnestic Kft. személyi sérülések, balesetek rögzítésével kapcsolatos adatkezelése

Az adatkezelés célja

A Fitnestic Kft. azon tevékenységéhez szükséges az adatkezelés, hogy az esetleges személyi sérülésekkel, balesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyvet felvehesse. Személyes adatait az Ön kiszolgálása érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a személyi sérülést, balesetet szenvedőre (érintettre)

A személyi sérülést, balesetet számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a személyi sérülés, baleset kapcsán elkészítendő jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

fenti adatkezelésben az adatkezelő a Fitnestic Kft.

székhely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11.

e-mail cím: preciz96kft@invitel.hu

telefonszám: +36-62-665-822

web: https://izometriafitness.hu/

A Fitnestic Kft. képviselője: Böröcz Gábor Dávid ügyvezető.

képviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

képviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

A Fitnestic Kft. adatvédelmi felelőse: Böröcz Gábor Dávid

adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A Fitnestic Kft. által üzemeltetett Izometria Fitness területén bekövetkezett személyi sérülést, balesetet szenvedő személyek azok, akik által elszenvedett sérülések kapcsán a Fitnestic Kft. jegyzőkönyvet készít. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a Fitnestic Kft. üzemeltetett Izometria Fitness területen sérülés, balesetet szenvednek.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Fitnestic Kft. a jegyzőkönyv felvétele érdekében:

A személyi sérüléssel, balesettek kapcsolatos adatok:

a személyi sérülést, balesetet szenvedő fél neve, születési ideje, lakcíme, betegségei, telefonszáma

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése

Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyét az adatkezelő egy erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kéri be, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Személyes adatait kizárólag a létfontosságú érdekeinek védelmével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) d) alapján, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ki férhet hozzá a személyi sérülést, balesetet szenvedő (érintett) személyes adataihoz

A személyi sérülést, balesetet szenvedő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Fitnestic Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Hol tároljuk a személyi sérülést, balesetet szenvedő (érintett) személyes adatait

A Fitnestic Kft. az érintettek személyes adatait belső szerverein tárolja, külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.

A személyi sérülést, balesetet szenvedő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles a Fitnestic Kft. által készítendő jegyzőkönyvhöz a személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor a Fitnestic Kft. nem tudja felvenni a személyi sérülésről, balesetről készítendő jegyzőkönyvet. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

A Fitnestic Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a szolgáltatással összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A személyi sérülést, balesetet szenvedő érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A szolgáltatás igénybe vevők, ill. partnerek adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.3. A Fitnestic Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése

Az adatkezelés célja

Az igénybe vett szolgáltatások ellenértékéről a Fitnestic Kft. a hatályos jogszabályok értelmében számlát állít ki a szolgáltatást igénybe vevők részére, amennyiben névre szóló számla kiállítása szükséges. A számlakiállítással összefüggésben a Fitnestic Kft. kezeli a szolgáltatást igénybe vevőknek és a partnereinek számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a Fitnestic Kft. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania. A számlakiállítás kapcsán felmerülő adatkezelés a Fitnestic Kft. által nyújtott szolgáltatási folyamatokra terjed ki.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőkre és partnerekre (érintettekre)

A szolgáltatást igénybe vevők és partnerek számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a Fitnestic Kft. szolgáltatásának igénybevétele kapcsán jogszabályi előírás alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Fitnestic Kft.

székhely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11.

e-mail cím: preciz96kft@invitel.hu

telefonszám: +36-62-665-822

web: https://izometriafitness.hu/

A Fitnestic Kft. képviselője: Böröcz Gábor Dávid ügyvezető.

képviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

képviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

A Fitnestic Kft. adatvédelmi felelőse: Böröcz Gábor Dávid

adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A szolgáltatásokat igénybe vevők, ill. partnerek köre, akik valamely, a Fitnestic Kft. által nyújtott szolgáltatást igénybe veszik. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Fitnestic Kft. a számlakiállítás és könyvelés teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

név/cégnév, lakcím/székhely, adóazonosító jel/ adószám

  

Kapcsolattartási adatok:

e-mail cím, telefonszám

Továbbá minden olyan adat, amely a számlázás, könyvelés teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő/ partner (érintett) személyes adataihoz

A szolgáltatást igénybe vevő/ partner fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Fitnestic Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Informatikai szolgáltató és szerverszolgáltató:

Web:

Webfejlesztő: Kocsis Roland e.v.

ADÓSZÁM: 55369286-1-26

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:54035597

Székhely: 6775 Kiszombor Móricz Zs. u. 17/b

Webtárhely:

Cégnév: Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.

Adószám: 23358005-2-43

Könyvelés:

RM TAX Bt.

ADÓSZÁM 21961773-1-06

SZÉKHELY CÍM 6723 Szeged, József Attila sgt 84.

Könyvelő: Gálfi Zsuzsanna

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő/ partner (érintett) személyes adatait

A Fitnestic Kft. az érintettek személyes adatait belső szerverein tárolja, külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.

A szolgáltatást igénybe vevő/ partner (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A szolgáltatást igénybe vevő/ partner köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) – (2) bekezdései alapján a számla, ill. annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A szolgáltatást igénybe vevők, ill. partnerek adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A szolgáltatás igénybe vevők, ill. partnerek adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.4. A Fitnestic Kft. szolgáltatásait igénybe vevő adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben

Az izometriafitness.hu weboldal fejlesztéseiről, újdonságairól számol be, valamint akciókról és promóciókról értesíti a feliratkozóit.

Az adatkezelés célja

Marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

A hírlevélküldéssel összefüggésben a Fitnestic Kft. kezeli az izometriafitness.hu weboldalt használó szolgáltatást igénybe vevők elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőkre (érintettekre)

A szolgáltatást igénybe vevők számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot.

A hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat körülbelül havi 0 alkalommal küldjük meg Önnek. A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

A hírleveleinket kizárólag a Fitnestic Kft. szolgáltatásának, termékeinek és akciónak leírásáról, ill. kapcsolódó érdekességekről küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Fitnestic Kft.

székhely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11.

e-mail cím: preciz96kft@invitel.hu

telefonszám: +36-62-665-822

web: https://izometriafitness.hu/

A Fitnestic Kft. képviselője: Böröcz Gábor Dávid ügyvezető.

képviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

képviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

A Fitnestic Kft. adatvédelmi felelőse: Böröcz Gábor Dávid

adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az izometriafitness.hu weboldal felhasználói, akik a hírlevélküldésre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online szolgáltatást igénybe vevők.

A kezelt személyes adatok

A szolgáltatást igénybe vevőkről az alábbi személyes adatokat kezeli a Fitnestic Kft.:

Személyazonosító adatok:

feliratkozó neve

  

Kapcsolattartási adatok:

feliratkozó e-mail címe

  

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése

Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyét az adatkezelő egy erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kéri be, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz

A szolgáltatást igénybe vevő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Fitnestic Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Informatikai szolgáltató és szerverszolgáltató:

Webfejlesztő: Kocsis Roland e.v.

ADÓSZÁM: 55369286-1-26

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:54035597

Székhely: 6775 Kiszombor Móricz Zs. u. 17/b

Webtárhely:

Cégnév: Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.

Adószám: 23358005-2-43

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A szolgáltatást igénybe vevő nem köteles az izometriafitness.hu weboldal igénybevétele kapcsán hírlevélküldéshez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a Fitnestic Kft. a szolgáltatást igénybe vevő részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A feliratkozó személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 5-6. oldal).

2.5. A szolgáltatást igénybe vevők adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben

Az adatkezelés célja

A Fitnestic Kft. időszakosan nyereményjátékot hirdet az izometriafitness.hu weboldalon szolgáltatást igénybe vevői részére. A nyereményjáték kapcsán marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről, amelyek a nyereményjátékkal állnak összefüggésben.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

A nyereményjátékra vonatkozó levélküldéssel összefüggésben a Fitnestic Kft. kezeli a izometriafitness.hu weboldalt használó szolgáltatást igénybe vevők elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőkre (érintettekre)

A szolgáltatást igénybe vevők számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a szolgáltatást igénybe vevők az általában 1 hónapos nyereményjáték ideje alatt kb. havi gyakorisággal értesülnek az izometriafitness.hu weboldalon meghirdetett nyereményjátékról.

A nyereményjátékkal összefüggő hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat havi körülbelül 1 alkalommal küldjük meg Önnek.

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

A hírleveleinket kizárólag a Fitnestic Kft. nyereményjátékairól küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Fitnestic Kft.

székhely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11.

e-mail cím: preciz96kft@invitel.hu

telefonszám: +36-62-665-822

web: https://izometriafitness.hu/

A Fitnestic Kft. képviselője: Böröcz Gábor Dávid ügyvezető.

képviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

képviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

A Fitnestic Kft. adatvédelmi felelőse: Böröcz Gábor Dávid

adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az izometriafitness.hu weboldal felhasználói, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni, vagy az adatkezelő megkeresi őket a nyereményjátékban való részvétel kapcsán. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online szolgáltatást igénybe vevők.

A kezelt személyes adatok

A szolgáltatást igénybe vevőkről az alábbi személyes adatokat kezeli a Fitnestic Kft.:

Személyazonosító adatok:

feliratkozó neve, lakcíme

  

Kapcsolattartási adatok:

feliratkozó e-mail címe, telefonszáma

  

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése

Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyét az adatkezelő egy erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kéri be, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz

A szolgáltatást igénybe vevő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Fitnestic Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Informatikai szolgáltató és szerverszolgáltató:

Webfejlesztő: Kocsis Roland e.v.

ADÓSZÁM: 55369286-1-26

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:54035597

Székhely: 6775 Kiszombor Móricz Zs. u. 17/b

Webtárhely:

Cégnév: Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.

Adószám: 23358005-2-43

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A szolgáltatást igénybe vevő nem köteles az izometriafitness.hu weboldal igénybevétele kapcsán nyereményjátékhoz szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a Fitnestic Kft. a szolgáltatást igénybe vevő részére nyereményjátékkal összefüggő hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni. Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A szolgáltatást igénybe vevő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 5-6. oldal).

2.6. A Fitnestic Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A Fitnestic Kft. tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön által a Fitnestic Kft. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. A Fitnestic Kft. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőre (érintettre)

A szolgáltatás igénybe vevő számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a Fitnestic Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszoknak a kezeléséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Fitnestic Kft.

székhely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11.

e-mail cím: preciz96kft@invitel.hu

telefonszám: +36-62-665-822

web: https://izometriafitness.hu/

A Fitnestic Kft. képviselője: Böröcz Gábor Dávid ügyvezető.

képviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

képviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

A Fitnestic Kft. adatvédelmi felelőse: Böröcz Gábor Dávid

adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A Fitnestic Kft. által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a szórakoztatási, szabadidős, ill. egyéb szolgáltatások igénybe vevői, fogyasztók.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Fitnestic Kft. a panaszkezelés érdekében:

személyazonosító adatok

panasztevő neve

  

kapcsolattartási adatok

panasztevő lakcíme

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz

A szolgáltatást igénybe vevő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Fitnestic Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Informatikai szolgáltató és szerverszolgáltató:

Webfejlesztő: Kocsis Roland e.v.

ADÓSZÁM: 55369286-1-26

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:54035597

Székhely: 6775 Kiszombor Móricz Zs. u. 17/b

Webtárhely:

Cégnév: Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.

Adószám: 23358005-2-43

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevők (érintett) személyes adatait

A Fitnestic Kft. az érintettek személyes adatait belső szerverein tárolja, külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A szolgáltatást igénybe vevő köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a Fitnestic Kft. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A szolgáltatás igénybe vevőinek személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A szolgáltatást igénybe vevő személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.7. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán

 

Az adatkezelés célja

A Fitnestic Kft.-nél munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az adatkezelő Fitnestic Kft. abból a célból kezeli, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálja, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössön.

Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre)

A felvételre jelentkező számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a felvételre jelentkezés elbírálása érdekében szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Fitnestic Kft.

székhely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11.

e-mail cím: preciz96kft@invitel.hu

telefonszám: +36-62-665-822

web: https://izometriafitness.hu/

A Fitnestic Kft. képviselője: Böröcz Gábor Dávid ügyvezető.

képviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

képviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

A Fitnestic Kft. adatvédelmi felelőse: Böröcz Gábor Dávid

adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A Fitnestic Kft. felvételre jelentkezői azok, akik a Fitnestic Kft.-vel munkaszerződést kívánnak kötni. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a felvételre jelentkezők.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Fitnestic Kft. a felvételre jelentkezések elbírálása érdekében:

Személyazonosító adatok:

felvételre jelentkező neve, önéletrajzában feltüntetett adatok

  

Kapcsolattartási adatok:

felvételre jelentkező telefonszáma, e-mail címe

Továbbá minden olyan adat, amely a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat során az adatkezelőhöz továbbításra kerül, ill. azok elbírálásához szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése munkaszerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag a munkaszerződés létrejöttével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz

A felvételre jelentkező fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Fitnestic Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Informatikai szolgáltató és szerverszolgáltató:

Webfejlesztő: Kocsis Roland e.v.

ADÓSZÁM: 55369286-1-26

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:54035597

Székhely: 6775 Kiszombor Móricz Zs. u. 17/b

Webtárhely:

Cégnév: Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.

Adószám: 23358005-2-43

Hol tároljuk a felvételre jelentkező (érintett) személyes adatait

A Fitnestic Kft. a felvételre jelentkezők személyes adatait a székhelyén egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan a saját szerverén tárolja. A Fitnestic Kft. külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.

A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, a Fitnestic Kft. nem fogja tudni az Ön jelentkezését, önéletrajzát, pályázatát elbírálni, ezáltal nem fog tudni Önnel munkaviszonyt létesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az Ön személyes adatait a Fitnestic Kft. a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását követő 1 hónapig tárolja.

Amennyiben a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálásra vagy visszavonásra kerül, úgy a Fitnestic Kft. az Ön személyes adatait a jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását, valamint visszavonását követő 1 hónapon belül törli.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A felvételre jelentkező személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A felvételre jelentkezők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.8. A Fitnestic Kft. kamerarendszerével összefüggő adatkezelés

A Fitnestic Kft. az üzemeltetett edzőterem területén kamerarendszert működtet. Az erről szóló adatkezelési tájékoztatót külön dokumentumban megtalálja mind az üzemeltetett edzőterem területén, mind a Fitnestic Kft. weboldalán.

A Fitnestic Kft. az üzemeltetett edzőterem területén tömegfelvételeket készít, ill. készíthet a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján az érintettek előzetes hozzájárulása nélkül is, amely felvételeket a Fitnestic Kft. marketing, ill. reklám tevékenysége körében tájékoztatás, továbbá az adott esemény megörökítése céljából felhasználhat.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Lenti jogait a Fitnestic Kft.-vel szemben gyakorolhatja.

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

– tájékoztatáshoz való jog,

– hozzáféréshez való jog,

– helyesbítéshez való jog,

– törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,

– korlátozáshoz való jog,

– tiltakozáshoz való jog,

– adathordozhatósághoz való joga,

– hozzájárulás visszavonásához való jog,

– panaszjog,

– bírósági jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz való jog

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. Az Ön adatainak kezelése kapcsán az adatkezelő a Fitnestic Kft.

A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, ill. amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, ill. amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.  Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

4. Adatbiztonság

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

A Fitnestic Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak. A Fitnestic Kft. az érintettek személyes adatait belső szerverein tárolja, külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Fitnestic Kft. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

A Fitnestic Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), ill. természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A Fitnestic Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

A Fitnestic Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a Fitnestic Kft.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a Fitnestic Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ill. tájékoztatjuk Önt is mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

Panaszjog

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön, mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön, mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön, mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A Fitnestic Kft. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg a Fitnestic Kft. székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, ill. speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek, mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

 

 

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 3. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
 4. évi C. törvény – a helyi adókról (Htv.)
 5. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

7. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon

a Fintestic Kft.-hez mint adatkezelőhöz.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Fitnestic Kft.

székhely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 24. 3. em. 11.

e-mail cím: preciz96kft@invitel.hu

telefonszám: +36-62-665-822

web: https://izometriafitness.hu/

A Fitnestic Kft. képviselője: Böröcz Gábor Dávid ügyvezető.

képviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

képviselő telefonszáma: +36 30 587 4774

A Fitnestic Kft. adatvédelmi felelőse: Böröcz Gábor Dávid

adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: BOROCZ1979@GMAIL.COM

adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 587 4774